• ANADOLU'DA HANGİ VAHŞİ KEDİLER YAŞIYOR
    ANADOLU'DA HANGİ VAHŞİ KEDİLER YAŞIYOR

    Anadolu’da vahşi yaşam ve hayvan popülasyon çeşitliliği bundan 50 sene öncesinde çok fazlaydı. Ancak sanayileşme ve nüfusun hızla çoğalması ile şehirlerin genişlemesi, insanların buldukları her ortamı sadece kendi yaşam ve üretimleri için değerlendirmeye kalkışmaları maalesef bütün vahşi yaşam hayvan ve ırklarını etkilediği gibi ülkemizin yırtıcı vahşi kedi ırklarını da etkilemiş oldu. Konumuz vahşi yırtıcılar, vahşi kediler;