Künye

Sahibi:

Kibar TAVASAV
 

Genel Yayın Danışmanı:
Ali ÇALIŞKAN

Burçin GÜLER 

 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:

Ali ÇALIŞKAN
Burçin GÜLER

 

Muhabir :

Mertcan KAYA

Zeynep GÜRSU

Tuğçe KARAMAN

Ali TÜFEKCİ

Ayşe SİLVAN 

 

Hukuk Danışmanları:

Atİlla YURTALAN

Aslı KARABAY

Engin USLU